Cryptocurrency en de belasting

Moet ik belastingen betalen op mijn cryptowinsten?

Bitcoins, Ethereum en andere digitale munten zijn aan een sterke opmars bezig de laatste jaren. Aangezien het fenomeen vrij recent is, stelt zich vaak de vraag hoe deze activa fiscaal worden behandeld. Daarover leest u alles in dit artikel en voor meer informatie kunt u naar Doomen & Quist.

Belasting op cryptowinsten: theorie en praktijk

Allereerst is het belangrijk te weten dat u wel degelijk belastingen moet betalen op cryptowinsten. Meestal moet dit vermogen in box 3 (overige bezittingen) van de aangifte aangegeven worden. Wanneer u actiever bent op de cryptomarkt, is het ook mogelijk dat u de waarde in box 1 moet aangeven. U betaalt dan 49,5% belasting, tenzij de valuta in handen zijn van een BV. In dat geval bedraagt de belasting 16,5 of 25 procent. In beide gevallen wordt de waarde van de omwisselplatform gehanteerd op 1 januari van het aangiftetijdvak.

Wanneer de belastingdienst merkt dat u dit vermogen achterhoudt, dan kan dit leiden tot fikse boetes. In de praktijk zien we echter dat de belastingdienst niet steeds over alle noodzakelijke informatie lijkt te beschikken. Zoals u misschien weet, is er een regelgevend kader uitgewerkt volgens hetgeen financiële instellingen gegevens moeten uitwisselen met nationale belastingadministraties. Voorlopig lijkt een dergelijke regelgeving niet te bestaan voor zogenaamde cryptobedrijven zoals Etoro. Zij vallen niet onder het begrip ‘administratieplichtige’ en vallen dus niet onder voornoemde regelgeving. Houd er echter wel rekening mee dat bepaalde cryptobedrijven wel informatie delen met de belastingdienst.

Wat als ik ‘mine’ of een loon in bitcoins ontvang?

Naast beleggen in bitcoin, is het ook mogelijk dat u cryptovaluta ‘minet’. Aangezien de kosten hier vaak de opbrengsten overschrijden, zal u de opbrengsten normaal niet moeten aangeven. Dit is wel zo wanneer uw opbrengst hoger is. Dan moet u de inkomsten aangeven als ‘inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming’.

Tot slot is het ook mogelijk dat uw loon wordt uitbetaald in bitcoins. Is dat het geval, dan moet u de waarde omrekenen naar euro’s en dat bedrag aangeven als een loon in natura. Deze omrekening moet ook worden gedaan wanneer u als ondernemer wordt betaald in bitcoin voor uw leveringen van goederen of diensten.

Heeft u na dit artikel nog vragen? Neem dan zeker contact op met Doomen & Quist.