De vijf grootste afvalproducenten van Europa

Elke dag proberen we onze afvalproductie zo laag mogelijk te houden, minder afval betekent immers minder vervuiling. Vaak sluiten ondernemers en bedrijven contracten met afvalwerkers af, zodat ze geen problemen hebben met het ophalen en verwerken van het afval. Bij Vergelijkjeafval.nl kun je kijken en vergelijken welke partijen het goedkoopst zijn voor jou. Ieder jaar onderzoekt de Europese Unie de afvalproductie en verwerking van de EU-lidstaten en enkele andere Europese landen.

Land dat veel afval creëert in de toeristische sector

De ranglijst rangschikt de landen op kilogram huishoudelijk afval per inwoner. Hiermee komt op de vijfde plek Cyprus. Cyprus creëert 737 kg afval per inwoner per jaar. Het meeste  afval uit Cyprus is afkomstig van de toeristische sector. Ook na de afvalproductie wordt er weinig gedaan met het afval. Uit onderzoek blijkt dat Cyprus maar 16% van het huishoudelijk afval gerecycled en het Europese gemiddelde is 46%.

Land met weinig inwoners

Op de vierde plaats staat Ijsland, Ijsland heeft maar 364.000 inwoners. Hoewel ze met zo weinig zijn produceren de inwoners wel erg veel afval, 656 kg per inwoner per jaar maar liefst.

Hoge levenskwaliteit in dit land

Het land dat op de derde plaats staat behoort niet tot de EU. Het land dat 703 kg per inwoner per jaar produceert is Zwitserland. Het land heeft een hoge levenskwaliteit maar toch ligt de afvalproductie er erg hoog.

Land dat zich inzet voor groene energie

Noorwegen is een welvarend land dat zich inzet voor groene energie, maar veel beter kan scoren op vlak van afvalproductie. Noorwegen is het land dat 739 kg afval produceert per inwoner. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar wordt door de EU toch meegeteld in de lijst.

De grootste afvalproducent van Europa

Op nummer één staat Denemarken. Dit is erg verrassend want de Scandinavische landen staan bekend om hun groene energie en gezonde levensgewoonten. Denemarken doet het wel goed wat groene energie betreft, maar wat afval betreft kunnen ze nog wat leren van de andere landen. Uit onderzoek is gebleken dat de hoge afvalproductie te verklaren is door de welvaart in het land. Landen met een goede economie en goede levenskwaliteit creëren meer afval.