Credit Management software

‘Software’ en ‘goede klantrelaties’ lijken elkaars tegenpolen. Een computer die het credit management van een bedrijf automatiseert en het menselijk werk overneemt wordt door menig bedrijf gezien als onpersoonlijk. Echter, het doel van creditmanagement is het beperken en beheren van kredietrisico’s en het optimaliseren van werkkapitaal terwijl er verantwoord wordt omgegaan met klantgegevens en de klantrelaties worden behouden of verbeterd.

Creditmanagement is het algehele end-to-end proces dat begint bij de aanvraag van krediet en eindigt bij het innen van het krediet dat verschuldigd is, eventueel door middel van een incassoproces. Het is een functie binnen een bedrijf om het kredietbeleid te beheren, de omzet te verbeteren, financiële risico’s te beheersen en klanttevredenheid te behouden of te verbeteren.

Veel bedrijven kennen het periodieke proces van het bijwerken van de debiteurenadministratie met de meest actuele factuur- en betaal data. Herhaaldelijk worden klanten nagebeld, aanmaningen verstuurd en ouderdomsanalyses voorbereid. Taken die tijdrovend en nauwelijks effectief zijn. Een van de belangrijkste voordelen van het inzetten van creditmanagement software is dat het merendeel van die taken geautomatiseerd kunnen worden. Dit leidt tot verkorting van het debiteurentermijn en vermindering van afschrijving op de debiteuren. Bedrijven kunnen zich richten op andere taken zoals het analyseren van klantdata, de verbetering van klantrelaties en de interactie met klanten ten behoeve van serviceverbetering en betaalgedrag.

Menig bedrijf heeft moeite om achterstallige facturen te incasseren vanwege problemen met de nauwkeurigheid van de facturering en de volledigheid en tijdigheid van de facturatie. Consistentie met behulp van creditmanagement software leidt tot beter betaalgedrag van debiteuren. Payt claimt dat facturen gemiddeld 30% sneller worden betaald. Er bestaan ook situaties dat debiteuren hun facturen niet kunnen betalen. Om dit op te lossen is het uiterst belangrijk dat er binnen een bedrijf gecommuniceerd wordt. Met creditmanagement software is het mogelijk om per factuur eenduidige informatie op te slaan over de debiteur en de dialoog aan te gaan met de debiteur. Wanneer deze extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling kan dit gestart en gecontroleerd worden. Dit is een persoonlijk en prettig alternatief voor een incassoproces en dit bevorderd de relatie met uw klant. Tevens zorgt de software van Payt dat iDeal en automatische incasso feilloos geïntegreerd zijn in de communicatie, zodat de drempel om te betalen zo laag mogelijk is.